สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง จัดหน่วยบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำบริการต่าง ๆ ด้านแรงงานเชิงบูรณาการในภารกิจของกระทรวงแรงงานไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ / ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่องาน ณ สำนักงาน ร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา  อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  โดยนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิด ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำบริการด้านแรงงาน เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ การรับสมัครงานฝึกอาชีพ ตอบข้อซักถามปัญหาด้านแรงงาน บริการน้ำสมุนไพร (ฟรี) บริการตัดผม (ฟรี) และสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า ไปบริการประชาชน